Lead The World

DRIVE THE FUTURE

Torin Drive


KATALOG PRODUKTÓW

O nas

Torin Drive jest producentem najwy?szej jako?ci linowych wci?garek reduktorowych i bezreduktorowych do linowych d?wigów osobowych i towarowych na rynki ponad 100 krajów ?wiata. Nasza globalna produkcja to ponad 100 000 urz?dze?.

W 2014 roku Torin Drive otworzy? swój jedyny i wy??czny oddzia? producenta w Europie wschodniej – Torin Drive Poland. Tym samym najpopularniejsze maszyny na rynku d?wigowym dost?pne s? natychmiast z magazynu w Chorzowie (k. Katowic).

Wci?garki posiadaj? wszelkie niezb?dne certyfikaty m.in. zgodne z obowi?zuj?c? dyrektyw? d?wigow? 2014/33/EU.

Naszym celem jest indywidualne podej?cie do ka?dego klienta i odpowied? na jego potrzeby. Zach?camy do zapoznania si? z list? naszych produktów.

 27

lat doświadczenia w produkcji wyciągarek liniowych

100+

Ilość krajów posiadających urządzenia Torin

500 000

Tyle urządzeń Torin pracuje obecnie na świecie

13

lat doświadczenia w produkcji wyciągarek bezreduktorowych

Torin Drive
International

Torin Drive, fabryka wci?garek linowych powsta?a w 1985 roku, ale to w 2001 roku powsta? obecnie istniej?cy ca?y kompleks produkcyjny.WIĘCEJ